GitHub, LinkedIn, Twitter, Email

Voxxed Days Belgrade - M&M Challange

Monday, May 25, 2015

Voxxed days u Beogradu je objavio zanimljiv ticket giwavay (https://twitter.com/VoxxedBelgrade/status/602767912248672256). Kudos za ideju!

Evo jednog naivnog pokušaja da se kuglice prebroje uz pomoć 3Ds max-a :)

Za referentnu vrednost je uzet prečnik jedne m&m ~13mm bombone. Slika je umanjena kako bi se veličine poklopile. Da bismo odredili koliko nam je potrebno objekata (aproksimativno), rešićemo jednostavnu proporciju, ako znamo da u običnu teglu od 946ml staje 1011 komada. Moguće je koristiti i drugu (bolju) jednačinu, koja je zasnovana na zapremini bombone i principu nasumičnog pakovanja, ali bez pristupa tegli i poznavanja tačne zapremine, obe su podjednako nepouzdane.

Napravio sam pomoćni objekat kako bih izračunao zapreminu koju su zauzele bombonice, ali to je samo aproksimacija, pošto količina odozgo staje u regularnu cilindričnu teglu, a zbog specifičnog oblika m&m-a očekujem veća odstupanja. To, međutim i nije toliko bitno, ali je korisno zbog uštede vremena.

Pokreće se simulacija, i traje dok se ne stabilizuje. Posle prve simulacije je očigledno da treba da se stavi više bombona (i da se koriguje veličina tegle u odnosu na m&m). Dalje se sve svodi na poređenje rezultata simulacije i referentne slike. Kao delimična potvrda poslužiće merenje šake ženske ruke sa slike. Polusavijena šaka ima dužinu od oko 158mm, sto je u skladu sa vrednošću za prosečnu dužinu šake kod žena (170mm ispružena saka).

Snimak simulacije: https://www.dropbox.com/s/p2tvef52m1k9sa3/simulacija.mp4?dl=0

Druuuuum rooooll ... U virtuelnoj tegli ima 190 bombonica... My lucky guess je da u slici na telgi ima 160 bombonica :)

Debljina tegle je nepoznata i to ce uticati na rezultat. Ne znamo ni da li je ovo standardni ili mini m&m (drugo je malo verovatno jer bi žena bila izuzetno mala u tom slučaju). Slika ispod pokazuje odnose između veličina svih elemenata na sceni u odnosu na žensku šaku (prosek 170mm od korena šake do vrha srednjeg prsta):

← Home